Takaisin etusivulle

Ekspressiivinen taideterapia - taidetta kaikenkirjavilla tavoilla

Kirjavillan ryhmäluola Ekspressiivinen taideterapia on avautumista sille uudelle, joka tekee tuloaan, kutsuu ja houkuttaa, mutta jonka tarkkaa laatua ei vielä tiedä. Se on astumista polulle, joka vie minne lie, juuri sinne. Lähdetkö matkalle mukaan?

Ohjaan ekspressiivistä taideterapiaa / taidetyöskentelyä sekä ryhmille että yksilöterapiana. Ryhmävaihtoehdoista, vaikkapa salaperäisestä La Lobasta, voit lukea lisää täältä, syksyn 2016 ryhmän tapahtumasivun löydät täältä. Kokoilen uutta ryhmää alkamaan heti, kun tarpeeksi monta tulijaa on koossa. Voin suunnitella myös ryhmällesi aivan oman työskentelyn.

Yksilöterapiaan otan uusia asiakkaita, ensimmäinen tunnusteleva käynti on maksuton. Sen jälkeen päätämme terapian aloittamisesta joko esimerkiksi 10-12 kerran lyhytjaksona tai toistaiseksi. Valmistuin kesäkuussa 2018 toisesta ekspressiivisen taideterapian koulutuksestani, jonka antoi norjalainen korkeakoulu (keväästä 2018 alkaen yliopisto). Koulutus valmisti minut taidepsykoterapeutiksi Norjassa. Seuraavaksi haen psykoterapeutti-nimikkeen käyttöoikeutta Valviralta Suomessa. Hakuaikana minulla ei vielä ole oikeutta antaa Kelan myöntämää kuntoutuspsykoterapiaa. Yksilökäynnin hinta on 100-105 euroa (75-90 minuuttia), josta voi nyt hakea Kelan korvauksen 18€/käynti. Ota yhteyttä, jos kiinnostut - jos sydämesi sanoo, että tämä voisi olla sinua varten, jos jokin pieni hahmo mielikuvituksen maailmoista kuiskaa korvaasi: tartu kiinni, anna mennä! Villanlämpimästi tervetuloa kaikenlaisine kysymyksinesi, ihmetellään niitä yhdessä.

Ekspressiivinen työskentely on monitaiteista omassa rytmissä tekemistä, jossa käden ja kehon liike kuljettaa ja mieli rauhoittuu. Ekspressiiviselle taideterapialle on ominaista liikkuminen eri taidemuotojen välillä, mielellään siellä, missä "osaamista" on vähän. Työskentelyä ei arvioida taiteellisin kriteerein, ei myöskään siitä käsin, miten se kuljettaa kohti ennalta tiedettyä päämäärää. Työskentelyn aikana, arkielämästä hetkeksi irrottautuvassa tilassa, tapahtuu mitä tapahtuu - ehkä jotain yllättävää, ehkä sellaista, joka tulee mahdolliseksi ilmaista ja kokea juuri taiteen keinoin. Halu löytää ja kokeilla uudenlaisia kokemisen, ajattelun ja ilmaisun tapoja voi olla kimmoke lähteä taideilmaisulliseen työskentelyyn tai terapiaan, olipa uuden tarve kipeä ja pakottava tai vasta orastava kaipuu. Itse taiteen voiman kokeneena uskon, että uskaltautuminen hetkeksi tekemiseen, jossa keho, kädet, aistit ja kuvina näkevä mieli saavat puhua, elvyttää ja uudistaa ihan jokaista. Kieli ja sanat ovat käytössä ilmaisun välineenä, merkitysten antajana ja kokemusten jakajana, mutta niillä ei selitetä puhki.

Ekspressiivisen taideterapian taustafilosofia on fenomenologia, josta ammensin ajattelun välineitä jo tutkiessani elämäntarinoita ja kertomuksia (voit lukea lisää tutkijan urastani täältä). Niin taidetyöskentelyssä kuin tavassani kuunnella kertomusta on keskeistä ihmettely - toisen ihmisen ainutkertaisuuden ja luovan prosessin yllätyksellisyyden kunnioittaminen. Jokainen ihminen kuvaa ja kertoo oman elämänsä keskeltä, oman kehonsa uumenista, jotain maailmasta sellaisena, kuin se hänelle hetkessä on. Voin antaa sanojen, teosten, äänen ja eleiden koskettaa, voin jakaa siitä, mitä itsessäni herää, voimme kohdata työn äärellä, oppia uutta, mutta toisen totuuteen minulla ei ole asiaa, ei tutkijana tai terapiaohjaajanakaan.

Maalaustarvikekärry Taideterapia sopii jokaiselle, joka haluaa lisätä luovan energian virtausta itsessään ja elämässään. Voit kaivata nimenomaan terapiaa, taiteen parantavaa vaikutusta, mutta yhtä hyvin voit vain etsiä tietäsi eteenpäin, portteja salaperäisiin maailmoihin itsessäsi. Työskennellessä ollaan hetkessä läsnä, avaudutaan kaikelle sille, mitä itsessä ja ryhmässä liikkuu. Myös menneet tapahtumat ja kipeät kokemukset voivat saada uuden, yllättävän muodon kuvassa, runossa tai liikkeessä, ja silloin voi uuden merkitystä kaikessa rauhassa yhdessä ihmetellä.

Taiteen metaforinen suoja viittaa mielen ja aivojen kykyyn käsitellä ja ilmaista taiteen keinoin niitä kokemuspuolia, joita tietoinen mieli ja looginen ajattelu ja kieli eivät vielä kykene kohtaamaan. Erilaiset traumaattiset kokemukset ovat muistoja, jotka elävät kehossa ja tunteissa ja niissä aivojen osissa, jotka eivät erota nykyhetkeä menneestä ja tulevasta. Niiden osien kieli on taide eri muodoissaan. Taiteellinen ja kehollinen tekeminen terapeuttisessa kontaktissa vakauttaa ja vahvistaa samalla kykyä olla läsnä tässä hetkessä ja vähitellen kohdata vaikeat tunteet. Työskentelen siis terapeuttina traumatietoisesti, mikä tarkoittaa ennen kaikkea läsnäolon, turvan ja luottamuksen vahvistamista, vakauttamista, sitä painokkaammin mitä vaikeammat ovat asiakkaan oireet.

Kesäkuussa 2018 päättyvän terapeuttikoulutukseni kouluttajista Melinda Meyerilla on vuosikymmenten kokemus traumatisoituneiden pakolaisten kanssa työskentelystä taiteen keinoin, täältä voit lukea aiheesta sanomalehtiartikkelin. Harjoitteluvaiheen työnohjaajani Malin Wästlund hoitaa paljon dissosiaatiohäiriöistä kärsiviä. Hän on kirjoittanut traumatietoisesta mindfulnessista kirjan oppaaksi sekä asiakkaalle että terapeutille, katsohan täältä. Suosittelen lämpimästi, jos sattumoisin norjaksi luet! Ennen kaikkea jaan nämä linkit näyttääkseni, miten viisaissa kokeneissa käsissä olen terapiakoulutukseni aikana ollut. Ehkä voisin oppimani avulla auttaa sinuakin.Tästä voit ladata esitteen, joka kertoo ekspressiivisestä taideterapiasta ryhmässä Kirjavillan tapaan.Tiedosto on iso (3,2 MT) ja värikäs! Jos et välitä latailla, voit vain jatkaa lukemista lisää tietääksesi.

Huovuttaja työssään

Käsityön taiteen opinnoissa huovutin viulukotelon
päälle pakkassuojan. Hetkessä läsnä vain
minä ja villa, tekijän ja materiaalin suhde.


Olen ohjannut taiteellisesti painottunutta kirjansidontaryhmää päihde- ja mielenterveyskuntoutujille Pirkanmaan Sininauhan palveluasumisyksikössä pari vuotta, vuoden verran ohjasin myös maalausryhmää. Sininauhan Nuorten Starttipajalla olen ohjannut ekspressiivistä taidetyöskentelyä nuorille aikuisille. Lukuvuonna 2013-2014 koulutin ekspressiivisen taideilmaisuohjaajakoulutuksen peruskurssin Muurlan opistossa. Tuon usein hiukan kirjansidontaa mukaan sekä koulutus- että taideterapia- ja taidetyöskentelyryhmiin silloinkin, kun kirjansidonta ei ole pääasia, sillä samalla tulee mukaan yhteen sitomisen ja käsin kokoamisen tärkeä elementti. Samoin käytän eri materiaaleilla tekemistä maalaamisen, liikkeen, tanssin ja draaman, mikä ettei myös musiikin ja valokuvauksen, ohella. Mikä tahansa taidemuoto on käytettävissä ekspressiivisesti, vaikka kukin ohjaaja käytännössä valitsee niistä omannäköisensä repertuaarin. Oma tieni taiteiden maailmaan kulki käsityön taiteen kautta, siksi taideterapeuttinen käsityö on lähellä sydäntäni.

Käsillä tekeminen rauhoittaa ja rentouttaa. Ajatuksesta toiseen harhaileva mieli hiljenee ja rauhoittuu keskittyessään käsillä olevaan konkreettiseen työhön. Käsityön, kuten muun taiteen, terapeuttiset mahdollisuudet liittyvät sekä itse tekemiseen että tekemisen kutsumien muistojen ja kokemusten prosessointiin taiteen keinoin. Ekspressiivisessä taideterapiassa eletään hetkessä tässä ja nyt. Menneisyyttä kohti ei mennä, vaan annetaan eletyn ja koetun tulla osaksi nykyhetkeä, osaksi luovuuden tilaa, jos niin on tapahtuakseen. Silloin luovuus voi kohdata menneet, nähdä ne toisin, maalata uusin värein, liikkua uusin rytmein. Neurotieteellinen nykykäsitys muistista tukee ekspressiivistä tekemisen tapaa: muistaminen on aina luova teko, jossa muisto syntyy uudelleen, tässä ja nyt, ja juuri tuohon hetkeen taideterapia tuo yllätyksellisyyden momentin. Työskentelyssä liikutaan eri taidemuotojen välillä, ja jokainen siirtymä taidemuodosta toiseen, jokainen uusi materiaali tai tekemisen tapa, mahdollistaa uuden (mielen)tilan, jossa voi kuvitella toisin.

Käsityöstä terapiana voi lukea lisää Sinikka Pölläsen artikkelista Käsityö terapiana ja terapeuttisena toimintana. Tästä linkistä pääsee tutustumaan Elissa Campbelliin, vermontilaiseen kirjansitojaan, joka on alun perin taideterapeutti ja kirjoittanut opinnäytteensä kirjansidonnasta ekspressiivisessä taideterapiassa.

Haluaisitko kokeilla taiteilla, kirjansidontaan yhdistettynä tai muuten? Voin suunnitella työskentelyjakson tai -rupeaman yksin, kaksin tai ryhmässä. Tervetuloa tekemään kirjavilla tavoilla! Yhteystiedot löydät täältä.

Sivun ylälaitaan